Logo De Utrechter 2030
Titel wonen
Logo Student en Starter
Titel wonen

Utopie

Van de ondergrondse tot de buurtbusjes.
Hoogstens twintig minuten fietsen en je staat in het Groene Hart. Even geen hectiek van de stad en volop vrije natuur. Niets veranderd, zou je zeggen: Utrecht is nog even compact als het altijd is geweest. Drukker is het misschien wel geworden, want het Utrecht van 2030 is de 400.000 inwoners ruim gepasseerd. Op de een of andere manier voelt het niet drukker. Hoe kan dat toch? Zou de hele stad niet vast moeten staan door al dat extra verkeer?.

Nee, niet in gidsstad Utrecht. We zijn dan misschien met meer mensen op de vierkante kilometer gaan wonen, maar dat heeft het er vooral gezelliger op gemaakt. De truc is dat de ene vorm van vervoer een stuk minder ruimte inneemt dan de andere. Eén auto gedeeld door drie huishoudens, bijvoorbeeld, in plaats van drie eigen auto’s. Als je helemaal geen auto hebt, is dat al helemaal mooi. Doen genoeg mensen dat, dan verander je zo’n autorijbaan al snel in een fietssnelweg. Dat is precies wat ze in Utrecht hebben gedaan voor al die Utrechters 2030.

Docu

Beleid

Soms vergeten we wel eens dat we een groot deel van ons leven onderweg zijn. Bijna elke dag stap je wel de deur uit om naar je werk te gaan, boodschappen te doen of op stap te gaan met vrienden. Dat vraagt om een gemeente die ervoor zorgt dat jij zo snel mogelijk van A naar B komt en Student & Starter vindt het belangrijk dat we daarbij naar het totaalplaatje kijken. Als we ons allemaal met de auto door de stad willen verplaatsen, dienen we al snel heel Utrecht met asfalt te bezaaien. Dat wil natuurlijk niemand. Student & Starter is daarom fan van de fiets, de benenwagen én het openbaar vervoer, zo hebben we ook bewezen in onze eerste vijf jaren in de gemeenteraad. Voor de toekomst zet Student & Starter vol in op nieuwe mobiliteitsconcepten zoals deelauto’s, mobiliteitshubs en fietssnelwegen.

Utrecht staat vol met stoplichten, maar niet al die stoppunten zijn even nuttig. Dit leidt tot veel irritatie bij vooral fietsers en voetgangers, waardoor mensen ook vaker rood licht zullen negeren. Naar aanleiding van een grootschalige roodlichtcontrole van de politie heeft Student & Starter schriftelijke vragen gesteld en onder andere gevraagd om stoplichten te gaan doorlichten. Daarna is er het succesvolle meldpunt verkeerslichten gekomen, waardoor veel verkeerslichten inmiddels zijn uitgeschakeld.

Stilstaand op parkeerplaatsen, maar ook op de wegen die allemaal aangelegd moeten worden: auto’s nemen veel ruimte in binnen Utrecht. Wat betreft Student & Starter kan dat wel wat minder, zo ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld groen of voor terrassen. Zo komt er door onze motie ‘Autovrij wonen’ een autovrije buurt in het nieuwbouwgebied 2e Daalsedijk en ook dienden we een motie in om het Janskerkhof autovrij te krijgen. Deze laatste motie haalde het destijds niet, maar de ambitie van een autovrij Janskerkhof is door de coalitiepartijen vorig jaar alsnog opgenomen in hun coalitieakkoord.

Utrecht is een echte fietsstad en dat maakt het extra zuur dat er nog steeds zoveel fietsen worden gestolen. Een oplossing daarvoor is het neerzetten van zoveel mogelijk fietsenrekken waar je je fiets veilig aan vast kan ketenen. De motie die Student & Starter hier in 2015 voor indiende haalde het destijds niet, maar we zijn ons altijd zijn blijven inzetten voor meer fietsenrekken in de hele stad.

Zonder een goede feitenbasis kan je geen goed beleid maken, zo geldt ook voor mobiliteit. Om die reden diende Student & Starter de motie ‘Indicatoren voor bereikbaarheid’, die werd overgenomen door de wethouder. Hierdoor wordt er nu meer gekeken naar hoe voetgangers, fietsers en autorijders Utrecht beleven en hoe veilig het is voor hen.

In 2016 presenteerde de wethouder het nieuwe mobiliteitsplan ‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’, een plan waar Student & Starter blij mee is. Met dit plan worden auto’s meer naar de rand van de stad verplaatst, waarmee er binnen de stad meer ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers en groen. In de komende jaren zal Student & Starter blijven aandringen op een snelle uitvoering van dit plan, zodat het Utrechtse mobiliteitssysteem steeds duurzamer wordt.

Het gebeurt helaas te veel mensen: je hebt net niet helemaal goed je fiets geparkeerd en als je terugkomt is-ie weggesleept. Student & Starter vindt dat de gemeente het wegslepen van fietsen zoveel mogelijk moet voorkomen. Zo vroegen we onder meer om duidelijker aan te geven waar je wel en niet je fiets mag parkeren en in beeld te brengen waar de meeste fietsen worden weggesleept. Hopelijk bespaart dat jou weer wat ritjes op en neer naar het fietsdepot.

Helaas stond 2018 voor een groot deel in teken van het project Uithoflijn, waarbij een hoop is misgegaan. Uiteindelijk zal deze tramlijn honderd miljoen meer gaan kosten en meer dan een jaar later pas in gebruik worden genomen. Student & Starter vindt dit enorm balen voor al die studenten, medewerkers en bezoekers die regelmatig op en neer moeten naar de Uithof. Het mag nooit meer zo fout gaan en daarom wil Student & Starter dat we écht gaan leren van de fouten die bij dit project zijn gemaakt. Voortaan dus altijd een Uithoflijn-check bij nieuwe grote mobiliteitsprojecten. Voor de uitgebreide analyse van de fractie kan je hier terecht en hier zie je welke conclusies we hebben getrokken.

Ooit stond de Neude nog vol met geparkeerde auto’s en was het de visie van de gemeente dat er dwars door de stad een snelweg moest lopen. Zo zie je dat tijden snel kunnen veranderen en wat betreft Student & Starter blijven de tijden veranderen. Door in te zetten op andere mobiliteitsvormen dan de klassieke auto kunnen we veel ruimte vrij maken voor leukere dingen dan stilstaand blik. In 2019 vindt in fases een grote vernieuwing plaats van het parkeerbeleid. De inzet van Student & Starter is helder: minder, minder, minder. We willen dat er minder op straat wordt geparkeerd, zeker in de binnenstad, zodat fietser, groen en terrasjes meer de ruimte krijgen. Er moet gekeken worden naar de capaciteit van de parkeergarages van de gemeente, maar ook private parkeergarages, om zoveel mogelijk de auto’s hier te kunnen laten parkeren in plaats van op straat. Student & Starter stelt hierbij een groot garagepact voor, waarbij we samen met private partijen een analyse maken van wat er mogelijk is met de parkeergarages in de hele stad. Verder gaan we voor minder parkeerplekken bij nieuwbouw, zo stimuleren we nieuwe bewoners van de stad direct om voor andere mobiliteitsoplossingen te kiezen. Ten slotte wordt het minder vanzelfsprekend voor de bezoekers van Utrecht om de auto in de stad te parkeren, recht voor de deur van waar je moet zijn. Door te parkeren bij een P+R en vanaf daar het OV te pakken ben je er vaak net zo snel en in de toekomst zal dat alleen maar beter worden.

In steden als Barcelona en London zijn er al op grote schaal deelfietsnetwerken uitgerold. Overal door de stad heen vindt je kleine verzamelplaatsen voor de deelfietsen, zodat bezoekers en bewoners zich ten alle tijden makkelijk per fiets van A naar B kunnen verplaatsen. Student & Starter vindt dat we ook in Utrecht op korte termijn moeten beginnen met het uitrollen van zo’n netwerk. De gemeente is recentelijk met een proef begonnen en we zien graag dat deelfietsen hierna structureel onderdeel blijven van de stad. Student & Starter is er van overtuigd dat het een ideale oplossing is voor bijvoorbeeld thuiswonende studenten, OV-forenzen of willekeurige bezoekers.

Een enkele auto voor verhuizing of bevoorrading zal er nog wel rondrijden, maar Student & Starter wil een zo veel mogelijk autoluwe binnenstad realiseren voor 2025. Om daar daadwerkelijk te komen kunnen we niet wachten tot 2025 en dan ineens de binnenstad autoluw verklaren. Student & Starter wil dus nú beginnen met stappen zetten. Zo stelden we al voor om te beginnen met het autovrij maken van het Janskerkhof en die lijn zouden we de komende jaren graag doortrekken naar de grachten. Op veel plekken nemen geparkeerde en rijdende auto’s samen twee stroken van de gracht in, waarmee er voor fietsers en voetgangers praktisch geen plek meer overblijft. Student & Starter wil daarom stap voor stap parkeerplaatsen op deze plekken opheffen en enkel nog bestemmingsverkeer toelaten op deze plekken. De vermindering aan parkeerinkomsten kunnen worden gecompenseerd door stadsbreed de parkeertarieven voor de straat te verhogen om zo parkeren op straat verder te ontmoedigen.

Parkeren levert niet alleen stilstaand blik op de straten op, het trekt ook weer autoverkeer aan. Als we autoverkeer in het groeiende Utrecht willen blijven faciliteren, zouden we massaal wegen moeten verbreden. Dit terwijl de auto nu al meer dan 50% van de ruimte inneemt in Utrecht! Student & Starter zou juist de andere kant op willen, waarbij we autogebruik verminderen en uiteindelijk de oude rijbanen kunnen omvormen tot snelfietsroutes. Deze routes moeten belangrijke knooppunten in de stad aandoen, waaronder de deelfietshubs. Hierdoor ontstaat een logisch en aantrekkelijk fietsnetwerk zonder fietsfiles. Dan versla je met de fiets eigenlijk altijd de auto qua reistijd. Student & Starter wil hiervoor het hoofdnetwerk van fietsroutes verder versterken en uitbreiden.

Hét belangrijkste nieuwe concept in mobiliteitsland is Mobility as a Service (MaaS), wat in de praktijk zou neerkomen op een soort OV-chipkaart met nog meer mogelijkheden. Zonder er erg in te hebben stap je zo over van trein naar tram, van buurtbus naar deelfiets en door naar een deelauto. Hierbij moet naast OV ook de deelfiets en deelauto makkelijk verkrijgbaar zijn in de buurt. Een ideaal concept voor een compacte stad als Utrecht, want dan hoeft niet iedereen perse een eigen auto of fiets te hebben. Wat betreft Student & Starter worden we dan ook voorloper op het gebied van MaaS en beginnen we in Utrecht op korte termijn met een abonnement voor alle mobiliteitsvormen. Bijvoorbeeld in Antwerpen zijn ze daar al mee begonnen middels de app Whim.

Idealiter zou Student & Starter een treinstation zien op het Utrecht Science Park, maar dit lijkt om veel redenen niet direct een haalbare kaart. Een goed alternatief lijkt daarom het bestaande station Lunetten. Als we dit station upgraden naar een intercitystation, zouden we vanaf hier een razendsnelle verbinding naar De Uithof kunnen creëren per bus en per fiets. Student & Starter pleit er daarom al langer voor om deze optie serieus uit te werken. Dan hebben we hopelijk ergens voor 2030 daadwerkelijk intercitystation Lunetten!

Het lijkt er toch echt ooit van te gaan komen en misschien sneller dan we denken: de zelfrijdende auto. Google heeft zelfs al de eerste modellen zonder chauffeur de openbare weg op gestuurd en we zullen dus serieus rekening moeten gaan houden met deze ontwikkeling. Hoewel het als toekomstmuziek klinkt, zullen we al snel serieus moeten nadenken over de inrichting van weg. Helaas zijn gemeentes hier nog te weinig mee bezig. Student & Starter wil dat we op tijd beginnen met voorbereiden op de komst van zelfrijdend vervoer, want de toekomst is er altijd sneller dan je denkt!

Van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) is Utrecht de enige stad die nog geen metro heeft. We zijn de kleinste van de vier, dus dat is niet per se gek. Maar aangezien Utrecht de komende decennia ver voorbij de 400.000 inwoners zal groeien, wordt het tijd dat we hier richting 2030 serieus over gaan nadenken. De eerste proefballonnetjes zijn al opgelaten over het realiseren van een eerste metrolijn en zelfs een volledig metro- en tramnetwerk. Student & Starter wil dit onderwerp de komende jaren op de agenda gaan zetten. Zo kan er gewerkt worden aan een serieuze upgrade van ons Utrechtse mobiliteitssysteem.

Student & Starter vindt het van belang dat we een inclusief vervoerssysteem krijgen in Utrecht. De ouderwetse buurtbusjes zouden hierbij de finishing touch kunnen zijn, in het bijzonder om ouderen en mensen met een beperking te helpen van A naar B te komen. We kennen tegenwoordig nog een vrij eenzijdig systeem van logge bussen die in lijnen door de stad rijden. Met een meer divers systeem zou er ruimte moeten komen voor kleinere busjes die je even snel naar het winkelcentrum brengen, of naar het dichtstbijzijnde station. Je zou het kunnen vergelijken met de Dolmus in Turkije, maar dan het liefst iets minder volgepakt.