Logo De Utrechter 2030
Titel wonen
Logo Student en Starter
Titel wonen

Utopie

Zorg dicht bij huis en op alle vlakken.
In 2030 is zorg voor de Utrechter veel meer in de buurt geregeld. Dit is mogelijk door verbeterde medische technologie en de bijbehorende automatisering. Hierdoor kunnen heel veel simpele en veelvoorkomende zorgtaken in de buurt worden geregeld. De monitoring van kankerpatiënten en andere chronisch zieken gebeurt veel minder via grote gezondheidscentra en meer in de eigen buurt, vertrouwd, met een bekende en vaste hulpverlener. Mantelzorgers worden beter en actiever ondersteund. Een avondje zorgenvrij uit kan bijvoorbeeld makkelijk gepland worden doordat de vergoedingen flexibel zijn geregeld en de zorgbudgetten en zorgindicaties makkelijk zijn aan te passen aan de veranderende situaties van mensen.

Zorgkosten en zelfbeschikking
Zorgkosten en zelfbeschikking In 2030 zijn de zorgkosten gestegen. Dat is ook logisch, want Utrechters worden steeds ouder en artsen kunnen veel behandelen en langer een hoge kwaliteit van leven garanderen. De babyboomgeneratie is de grootste groep in zorgvragers. Dat betekent dat de opvolgende generaties in verhouding meer bijdragen aan zorg en er door de focus op preventieve gezondheid steeds minder gebruik van maken.

Docu

Beleid

Je hoopt natuurlijk dat in 2030 goed op weg bent om gezond 120 jaar te worden. Daarvoor moeten we samen nog wel een paar dingen voor elkaar krijgen. Gelukkig staat technologie niet stil, er steeds vaker doorbraken in gezondheidszorg en er worden nieuwe medicijnen ontdekt. Vaak met behulp van krachtige algoritmes en snelle technologie. Maar gezondheid is ook gedrag en gedrag beïnvloeden is een moeilijke wetenschap. In 2030 hopen wij met compleet behoud van autonomie, de Utrechter de gezondste inwoner van Nederland te laten zijn.

Het kabinet Rutte II had besloten dat de zorg moest decentraliseren en dat veel taken voortaan bij de gemeente komen te liggen. 2014 stond daarom in het teken van het voorbereiden van de decentralisaties. Gelukkig was Utrecht met het concept van de buurtteams relatief goed voorbereid waardoor de gemeente de decentralisatie goed heeft kunnen opvangen. We zijn de uitvoering wel kritisch blijven volgen, onder meer door middel van schriftelijke vragen over problemen die speelden bij de buurtteams.

Soa’s zijn in toenemende mate een volksgezondheidsprobleem geworden. Student & Starter denkt dat we dit het beste kunnen oplossen met zeer laagdrempelige soa-zorg. In 2015 uiten we dan ook onze teleurstelling over het feit dat een succesvolle pilot met gratis soa-zelftests bij de huisarts werd stopgezet. In de jaren daarop zijn we aandacht blijven vragen voor dit onderwerp, onder meer met de schriftelijke vragen ‘gezond seksueel leven’ in 2019.

Wanneer je minderjarig bent en zorg ontvangt wordt bijna alles voor je geregeld. Zodra je 18 wordt verandert er een hoop en ben je ineens voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor het regelen van je zorg. Student & Starter constateerde dat hierdoor veel problemen ontstaan en heeft meermaals de wethouder gevraagd actie te ondernemen. Gelukkig met resultaat. De gemeente heeft ten gevolge hiervan afspraken gemaakt met hulpverlenende instanties om de overgang van kind naar volwassene in de zorg te verbeteren.

Student & Starter ontdekte dat de website van de gemeente nog steeds slecht toegankelijk is voor mensen die blind of slechtziend zijn. Juist in deze tijd waarin je steeds meer online moet regelen is het essentieel dat de gemeentewebsite voor iedereen toegankelijk is. Onze motie die dit heeft geregeld werd unaniem aangenomen door de raad, waardoor de gemeente nu volop bezig is met de toegankelijkheid van de website voor blinden en slechtzienden.

Al langer heeft Student & Starter gepleit voor goede studentenzorg. Toen echter uit onderzoek van de LSVb bleek dat één op de drie studenten een verhoogde kans heeft op een burn-out, hebben we onze inzet verder opgeschakeld. Naar aanleiding van onze vraag om actie is de wethouder aan de slag gegaan. Ook zelf zijn we niet stil blijven zitten, daarom hebben we in 2019 een raadsinformatiebijeenkomst over studentenzorg georganiseerd.

Ook in de zorg is het mogelijk om met innovatie de kwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van domotica. Student & Starter vindt het belangrijk dat we scherpe doelen stellen bij innovatie in de zorg, we hebben dus de motie ‘Maak innovatie in de zorg SMART’ ingediend. De wethouder heeft hierop toegezegd aan de slag te gaan en scherpere doelstellingen te stellen.

Voor mensen die te maken hebben met ernstige verslaving of psychiatrische problemen is er de maatschappelijke opvang. Jongeren en volwassenen kunnen hier tijdelijk terecht. Wanneer ze zijn hersteld is het de bedoeling dat ze weer terug kunnen naar reguliere huisvesting, maar die reguliere huisvesting is er helaas vaak niet. Ten gevolge hiervan verblijven mensen vaak langer in de maatschappelijke opvang en wordt de kans op een terugval groter, daarnaast leidt het tot stijgende zorgkosten. Student & Starter vindt dat de huisvesting voor uitstromers van de maatschappelijke opvang beter moet worden geregeld. Onze motie ‘Geen plek voor kwetsbare jongeren’ en de daaropvolgende motie ‘Geen (eigen) plek voor Utrechters in een kwetsbare positie’ werden gesteund door een grote meerderheid in de raad. Hierdoor zal de wethouder snel met oplossingen moeten komen voor de huisvesting van deze kwetsbare groep mensen.

In 2019 gaan we ervoor zorgen dat de vaccinatiegraad in de regio Utrecht niet lager wordt dan hij al is. Dit doen we niet alleen door ouders beter te informeren over de gevolgen van niet vaccineren, maar ook door bijvoorbeeld op kinderdagverblijven en bij voorschoolse educatie actief te controleren op vaccinatie. Kun je niet bewijzen dat je kind is gevaccineerd? Dan is er een kans dat je kind binnenkort geweerd mag worden van kinderdagverblijven en scholen. Dit doen we natuurlijk om uitbraken van bijvoorbeeld mazelen te voorkomen.

In de jaren 2020-2025 zie je in de Utrechtse wijken gezondheidshubs ontstaan. Makkelijk toegankelijke centra met de laatste medische techniek, maar ook altijd voorzien van kundig personeel. Je hoeft nooit te wachten, zo kan je altijd terecht voor een basis-checkup op bijvoorbeeld bloedtesten, insuline, SOA-testen of een uitstrijkje. Veel testen kan je zelfstandig afnemen, zo blijft er meer tijd over voor hulpverleners om bijvoorbeeld een gesprek te voeren over je geestelijke gezondheid. Omdat de zorg toegankelijk is blijven mensen langer gezond, en als je ziek bent, heb je sneller een diagnose en kan je naar een gespecialiseerd centrum verwezen worden.

Je hebt weinig tijd, een kleine portemonnee, geen luxe keuken om urenlang in te koken en je bent vaak moe. Dan is junkfood een grote verleiding. Om Utrechters te helpen die verleiding te weerstaan, hebben we een aantal maatregelen genomen. Zo is gezond ‘to go-eten’ de hele avond (en nacht) makkelijk verkrijgbaar, maar ook gezonde boodschappen doen wordt gestimuleerd. Zo krijg je alleen nog maar verzamelplaatjes in de supermarkt als je gezonde producten koopt. Ook krijgen U-pashouders korting op gezonde ingrediënten in de supermarkt en bij afhaalrestaurants.

In verloop van tijd komt een goede gezondheid nog dichterbij dan de gezondheidscentra in wijken. Dan vind je het namelijk om je pols, en op je telefoon of tablet. Een uitkomst voor fulltime werkenden, maar ook voor ouderen en zelfstandig wonenden met een beperking of handicap. Deze monitors maken gebruik van een zelflerend, slim algoritme. Dit algoritme monitort bijvoorbeeld je insuline en bloedwaarden, maar stimuleert je ook in het aanleren van gezonde eetpatronen. Gezondheidsprofessionals kunnen met behulp van deze gezondheidsmonitor ook advies geven over je levensstijl, of aanwijzingen vroeg te signaleren als je iets onder de leden hebt. In het Utrecht van 2030 krijgen risico-groepen deze monitors gratis verstrekt.