Logo De Utrechter 2030
Titel wonen
Logo Student en Starter
Titel wonen

Utopie

Pop op of ga 't dak op
Een stad vol verborgen parels, zou je het kunnen noemen. De binnenstad heb je namelijk zo ontdekt, maar wist je bijvoorbeeld al van de gezellige dakterrasjes in Overvecht, de plintcafés in Merwede of de groene oases in de Cartesiusdriehoek? Eigenlijk zijn zowel gezelligheid als rust nooit ver te zoeken in het knusse Utrecht 2030. De binnenstad is volledig autoluw, dus drukker en toch ruimer. Verspreid over de stad zitten kleine hubs vol cultuur en horeca. Alles aan de stad nodigt uit om te ontspannen of juist het leven te vieren.

Elke keer wat nieuws
Elke keer wat nieuws In het kader van gezond stedelijk leven is Utrecht een interactieve stad geworden. Alles wat je ziet nodigt uit om iets te gaan doen – je wordt als het ware verleid om te genieten. In die interactieve stad gaat veel ook op tijdelijke basis. Dan popt er spontaan een terras, kunsttentoonstelling of podium op. Voor je het weet zijn die ook weer weg, om plaats te maken voor iets nieuws. Zo blijft het levendige Utrecht 2030 continu in beweging.

Docu

Beleid

Het leven is er om van te genieten en Student & Starter vindt het belangrijk dat daar in Utrecht volop ruimte voor is. Natuurlijk is ons stadsie al ontzettend gezellig, maar het kan altijd gezelliger. De afgelopen vijf jaar heeft de fractie van Student & Starter dat ook laten zien in de gemeenteraad. Zo brachten we onder de aandacht het leven ook ’s nachts doorgaat en dat het dan fijn is als er nog wat winkels open kunnen blijven. Op plekken zoals het stationsgebied die volop in ontwikkeling zijn willen we dat er voldoende aandacht is voor het creëren van levendigheid. Verder moeten ondernemers volop de ruimte krijgen om te experimenteren door middel van blurring. Er is op deze vlakken al veel bereikt, maar Student & Starter zal zich altijd blijven inzetten voor meer levendigheid.

In 2014 dreigde de burgemeester opeens een nachtverbod in te stellen voor park Lepelenburg, terwijl veel mensen daar op warme zomeravonden juist nog heerlijk genieten op de late avond. Student & Starter heeft destijds gelijk om opheldering gevraagd en het mooie resultaat was dat het voornemen tot een nachtverbod werd teruggedraaid. Park Lepelenburg is daardoor gewoon altijd ’s nachts toegankelijk is gebleven.

Eigenlijk is het maar gek dat in een grote stad als Utrecht er geen enkele nachtwinkel is. Helaas is het ook verboden om er één te beginnen. Bij behandeling van de winkeltijdenverordening heeft Student & Starter geprobeerd met een amendement voor elkaar te krijgen dat winkels voortaan de hele nacht open zouden mogen. Dat is helaas niet gelukt, maar met de nieuwe winkeltijdenverordening kwam er wel ruimte voor winkels om tot 2:00 open te blijven, een mooie eerste stap!

In 2015 diende Student & Starter de motie ‘Een leefbare stad zoekt ’t hoger op’ ingediend. Deze motie riep op om te onderzoeken wat de kansen zijn van al die Utrechtse daken waar nog niets mee wordt gedaan. Helaas heeft deze motie destijds geen meerderheid gehaald, maar desondanks hebben we wel het effect ervan gezien. In nieuwbouwplannen krijgen daken steeds meer een prominente rol als het gaat over recreëren. Op het voormalig defensieterrein gaan bijvoorbeeld groene daken met elkaar verbonden worden die als openbaar groen toegankelijk zullen zijn en in Leidsche Rijn krijgt zal het gebouw MARK een rooftop bar krijgen.

De eerste motie van ons tweede raadslid Reinhild was gelijk ambitieus en riep op tot het creëren van een hoogwaardig park op het Smakkelaarsveld, gelegen naast het centraal station. Deze motie kreeg destijds een meerderheid en in 2018 werd het uiteindelijke plan gepresenteerd, een plan dat er mag zijn. Als een waar oog in de storm zal er op het Smakkelaarsveld een prachtig park als een oase komen, dankzij een Student & Starter motie.

De Uithof is helaas nog steeds een grauw gebied met weinig voorzieningen en er is weinig te doen. Vreemd eigenlijk dat het een plek is met zo weinig voorzieningen en daarom heeft Student & Starter in de gemeenteraad meermaals gevraagd om in levendigheid te investeren. In 2017 dienden we hiervoor een motie in en daarop zegde wethouder toe hiermee aan de slag gegaan. Uit een recente brief blijkt dat de wethouder eindelijk het belang van levendigheid op De Uithof begint te onderschrijven.

In de Utrechtse parken zijn door allerlei regels nog maar weinig mogelijkheden voor ondernemers om vanuit bijvoorbeeld een foodtruck een hapje en een drankje te verkopen. Wel zijn er veel ondernemers die dit graag zouden aanbieden én er zijn genoeg mensen die bij lekker weer graag een versnapering kopen in het park. Met de motie ‘Pils in het park’ en de vervolgmotie ‘Plan voor pils in het park’ heeft Student & Starter ervoor gezorgd dat er deze zomer wél ruimte komt voor meer foodtrucks en standjes in de Utrechtse parken. Genieten geblazen dus!

Ook zette Student & Starter zich in 2017 in voor het ontstaan van regelvrije zones. Regelvrije zones zijn zones in wijken of winkelgebieden waar ondernemers meer de ruimte krijgen binnen regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van blending, blurring, of pop-up terrassen. Het concept van een freezone heeft niet alleen waarde door de regelvrije zone die er wordt gecreëerd, maar ook door de specifieke naam en aanduiding die eraan wordt gegeven. Hierdoor wordt het ook een aantrekkelijk concept voor ondernemers, die zich dan bewust zijn van de specifieke regelvrije zone. Om dit te bereiken dienden we de motie ‘Regelvrije zone voor Utrecht’ in. Deze motie gaf de opdracht om te kijken naar hoe deze freezones zijn gerealiseerd in Amsterdam.

Doordat er steeds meer online wordt geshopt, willen winkels graag meer gaan experimenteren met hun winkelconcepten door te gaan blurren of blenden. Concreet betekent dit dat je bijvoorbeeld in een kledingwinkel ook een kopje koffie of glas wijn kan gaan verkopen. Student & Starter is hier erg fan van en denkt dat het de stad levendiger en aantrekkelijker maakt. Met het nieuwe horecakader is er meer ruimte gekomen voor blurring en daar zijn we blij mee!

Op dit moment mag er in de binnenstad geen nieuwe horeca bijkomen en dat vindt Student & Starter onbegrijpelijk. Cafeetjes en kroegen zitten overvol en daardoor gaat eventuele overlast zich juist meer op bepaalde plekken concentreren. Dat is natuurlijk voor niemand leuk. In 2019 wordt de nieuwe omgevingsvisie voor de binnenstad ontwikkeld en daarbij zal Student & Starter er vol op inzetten dat er weer meer ruimte kan komen voor bruisende, nieuwe horecatentjes!

De zon hoeft maar even iets fanatieker te schijnen en voor je het weet zitten de terrassen al weer helemaal vol. Het Terrassenreglement in Utrecht is nog vrij streng en biedt geen ruimte om op drukke dagen tijdelijke terrassen te laten oppoppen. Met pop-up terrasjes wil Student & Starters nog meer Utrechters de kans bieden om onder het genot van een drankje te genieten van de zon. Denk aan plaatsen als het Stadhuisplein, het Janskerkhof en de Mariaplaats zouden in aanmerking kunnen komen, maar het hoeft zeker niet bij die locaties te blijven.

Na de eerste motie over regelvrije zones hebben we het nog een keer geprobeerd met een motie over regelluwe zones, maar de wethouder lijkt er telkens nog niet mee aan de slag te willen. Als Student & Starter willen we daarom in 2019 plannen gaan presenteren waar de wethouder niet omheen kan. Fysieke winkels zullen het vanwege de concurrentie met internet in de toekomst alleen maar moeilijker krijgen. Juist daarom wil Student & Starter kijken hoe middels regelverlichting winkelen nog meer een beleving kan worden. In de freezones komt er dan meer ruimte voor ondernemers om evenementen te organiseren en te experimenteren met nieuwe winkelconcepten in het kader van blurring.

Het groeiende Utrecht zal de komende jaren steeds meer ‘echt’ een stad worden, daarbij hoort ook een nachteconomie. In veel steden van vergelijkbare grootte zoals Reykjavik barst het al van de nachtwinkels, hoe kan het dan dat we deze in Utrecht nog steeds niet hebben? Vorig jaar stelde Student & Starter het opnieuw voor in de raad, maar helaas lijkt er nog net geen meerderheid te zijn. Dat kan natuurlijk altijd veranderen. Daarom blijven we erop inzetten om de winkeltijdenverordening zodanig te veranderen dat er ruimte komt voor nachtwinkels op tactische plekken in de buurt van het centrum.

Utrecht is als stad nog steeds sterk gericht op de binnenstad. Hoewel dat altijd wel een beetje zo zal blijven, wil Student & Starter er ook op gaan inzetten dat we in andere wijken van de stad dat centrumgevoel gaan krijgen. Leidsche Rijn Centrum is daar een mooi eerste voorbeeld van en dat zouden we graag op meer plekken zien. Zo denken we dat de NPD-strook in combinatie met het winkelcentrum de potentie van een centrum heeft voor Overvecht en bij de herontwikkeling van Utrecht Science Park streven we naar levendig en bruisend centrumplein. Op die manier hoef je niet altijd meer naar de binnenstad toe om te genieten, dat kan ook gewoon in de buurt.

De manier waarop de overheid nu haar drugsbeleid heeft georganiseerd is niet geheel logisch. Wat betreft Student & Starter gaat dat veranderen. Bekend is het omslachtige gedoogbeleid rond wiet, waarbij het verkopen en gebruiken is toegestaan, maar het produceren ervan niet. Landelijk worden er nu wietexperimenten georganiseerd met gereguleerde cannabisproductie. Onder de juiste voorwaarden wil Student & Starter graag dat Utrecht daar aan mee doet. Hopelijk kunnen we daarmee als stad het goede voorbeeld gaan geven voor de rest van het land. Verder denkt Student & Starter dat de overheid de komende jaren moet beginnen met meer ontspannen beleid rond XTC. In tegenstelling tot alcohol en cannabis staat deze drug buiten de top 10 van gevaarlijkste drugs. Student & Starter wil onderzoeken welke voorlopersrol Utrecht op dit gebied kan spelen.

Al jaren zet Student & Starter zich in om iets te maken van de Utrechtse daken. Veel daken worden niet benut en het is zonde om die ruimte niet te benutten in onze compacte stad. Om die reden dienden we onder meer al eens een motie in om een plan te maken voor alle daken. Daarmee kregen we nog niet direct voet aan de grond, maar we verwachten dat met de groei van de stad de roep zal toenemen om al die onbenutte daken nuttig te gaan gebruiken. Wat betreft Student & Starter moet er de komende jaren een dakenvisie worden ontwikkeld, zodat er voor 2030 allerlei verschillende functies kunnen worden gegeven aan de daken. Denk hierbij aan daktuinen, rooftopbars, zonnepanelen, ruimte voor makers of verzin het zo gek niet.

Utrecht is een diverse stad vol met verschillende Utrechters. Daarbij horen verschillende leefstijlen en leefritmes, helaas leeft dat niet altijd soepel naast elkaar. Student & Starter wil graag dat er ruimte is in de stad om een feestje te vieren en wil daarbij graag de overlast beperken. Een soort 'Black Boxes’ zouden daarvoor de oplossing kunnen zijn: ruimtes die zo goed als geluidsdicht zijn gemaakt, geplaatst in verschillende gebouwen door de stad heen. Hier is dan de ruimte om ongestoord een feestje te vieren. Door dit in verschillende gebouwen te introduceren kan het ook makkelijker worden om met verschillende doelgroepen, zoals studenten en ouderen, samen te leven en daardoor krijgen we meer gemengde wooncomplexen.

Een belangrijk doel voor Student & Starter is dat Utrecht tegen 2030 een echte 24-uurseconomie is geworden. Dat betekent niet dat iedereen hele lange dagen moet draaien op werk, het betekent vooral dat er gebieden door de stad heen zijn, mooie rafelrandjes, waar het leven ook ’s nachts kan doorgaan. Locaties waar de winkels langer open mogen, de feestjes iets langer doorgaan, een cultureel nachtleven bloeit en ruimte is om gewoon nog lekker lawaai te maken. Eigenlijk is het een klein beetje Berlijn naar Utrecht toe halen.