Logo De Utrechter 2030
Titel wonen
Logo Student en Starter
Titel wonen

Utopie

Divers en dichtbij: Cultuur in Utrecht 2030.
In het Utrecht van 2030 staan de culturele sectoren niet alleen in verband met elkaar, maar is cultuur opgenomen door de gehele stad. De Utrechter 2030 profiteert hier volop van. Zij is van huis uit misschien geen echte cultuurliefhebber, maar door het rijke aanbod in de stad kan ze niet om de levendigheid en aantrekkelijkheid ervan heen. Dat cultuuraanbod wordt niet alleen verzorgd door de gevestigde orde, maar ook door de studenten die vers van de kunstacademie komen. De cultuur van Utrecht bruist; zowel overdag als ‘s nachts. Die sfeer past bij een grote stad als Utrecht.

Cultuur hoeft niet altijd een gigantisch festival of een voorstelling in de Schouwburg te zijn. De Utrechter 2030 vindt cultuur ook dicht bij huis. Zo wordt tegenwoordig veel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden in woonpanden. Vaak is er in deze panden ook een ontmoetingsruimte, waar door startende gezelschappen of muzikanten gebruik van kan worden gemaakt als springplank naar grote podia. De Utrechter 2030 geniet van de bandjes en het geluid dat wordt versterkt door de hoge ruimte. Stukafest is niet meer één keer per jaar, de ruimtes kunnen het hele jaar door worden benut. Er zijn meer gemengde flexwerkpanden, en daarbij gaat het om flexwerk in de breedste zin van het woord. Kunstenaars werken toch ook? Vaak maken zij daarom ook aanspraak op deze werkruimten.

Docu

Beleid

Student & Starter is cultuurfan van het begin af aan. We hebben ons ingezet voor een divers cultureel aanbod in Utrecht en zullen hier mee doorgaan in de toekomst. Naast een divers aanbod heeft Student & Starter zich gefocust op talentontwikkeling. We hebben het probleem aan de kaak gesteld dat veel jong cultureel talent uit Utrecht verdwijnt. Dit kwam niet alleen doordat een financiële steun in de rug ontbrak, maar ook door het gebrek aan ruimte om te repeteren. Dat dit talent uiteindelijk kiest voor een andere stad vinden wij meer dan zonde, dus hebben we een motie ingediend om zo’n financiële steun in de rug te realiseren. Voor de toekomst hebben wij nog veel meer wilde plannen, in onderstaande beleidstijdlijn worden die plannen in de juiste volgorde geschikt.

Student & Starter vindt een grote instantie als Tivoli in een stad als Utrecht onmisbaar. Wij zijn dan ook blij dat Tivoli nu helemaal haar draai heeft gevonden in de stad en het aanbod zo divers mogelijk probeert te maken. In 2016 werd een motie ingediend om de ambities van Tivoli meer richtlijnen en meer verantwoordelijkheid op cultuurpolitiek gebied te geven. Student & Starter ondertekende deze motie om de belangrijke rol van Tivoli te kenmerken.

Om de vier jaar wordt een cultuurnota vastgesteld waarin duidelijk wordt welke instanties in Utrecht welke subsidies krijgen en wat de nieuwe culturele lijn van die jaren wordt. Het is daarbij belangrijk dat eerdere cultuurnota’s kritisch worden geëvalueerd. Deze motie droeg op voor de cultuurnota 2021/2024 zo’n kritische evaluatie te doen en te zoeken naar de beste wegen. Student & Starter is van mening dat een goede cultuurnota cruciaal is voor de groei van de cultuur in Utrecht, daarom dienden wij deze motie mede in.

Het is nog niet zo makkelijk om het als jonge kunstenaar te maken, onder meer omdat de subsidies vaak zijn gericht op kunstenaars die het al hebben gemaakt. Met deze motie van Student & Starter komt er daarom een speciale subsidie voor jonge makers. Utrecht moet haar culturele talent leren waarderen, deze motie is daarvan het startsein. De motie werd uiteindelijk overgenomen door het college en had bijna een raadsbrede steun.

Veel kunstenaars zijn op zoek naar werkruimte, maar helaas hebben creatieve broedplaatsen inmiddels wachtlijsten. Student & Starter wilde daarom met deze motie regelen dat leegstaande panden van de gemeente vaker worden gebruikt om kunstenaars een werkplek te geven. De motie had uiteindelijk in zijn vorm niet genoeg steun vanuit de raad, maar bij meer partijen was nu het zaadje geplant dat dit een groot probleem is. In 2018 is de afdeling Vastgoed aan de slag gegaan met de maatschappelijke waarde van vastgoed, we zien dat de ruimte voor cultuur hier ook een prominente rol inneemt.

De cultuursector kampt met het probleem van lage lonen binnen alle takken van de sector. Ook kunstenaars moeten hun huur kunnen betalen, vindt Student & Starter. Met de Fair Practice Code wordt gestreefd naar eerlijke lonen binnen de culturele sector. Een voorbeeld van lage lonen binnen de cultuursector zijn de werkervaringsplekken die worden aangeboden bij het Nederlands Film Festival. Student & Starter stelde hierover mondelinge vragen in het voorjaar van 2018

In 2016 diende Student & Starter de motie “Creativiteit kent geen anciënniteit” in. Deze motie werd goed ontvangen, maar in 2018 was nog steeds niet aan de slag gegaan met het concreet realiseren van de ideeën uit de motie. Samen met andere partijen uit de raad is Student & Starter toen op zoek gegaan naar mogelijkheden om de financiële steun voor jonge makers in Utrecht sneller te realiseren. Met de motie “Creativiteit kent geen anciënniteit in stroomversnelling” werd opgedragen om met het groeibudget een pilot op te zetten voor deze regeling. De motie werd bijna raadsbreed aangenomen.

In december 2018 werd het visitatierapport van de cultuurnota 2017/2020 gepresenteerd. In dit rapport werd onder andere gesteld dat het culturele nachtleven van Utrecht nog wel een boost zou kunnen gebruiken en achterloopt op andere grote steden. Student & Starter zal zich bij de Voorjaarsnota 2019 en Programmabegroting 2020 inzetten voor dit doel. En ander onderdeel hiervan is de ‘Urban Art’ in Utrecht die meer aandacht verdient. In 2018 heeft Student & Starter samen met andere partijen in de raad vragen gesteld over de Graffiti art bij de Grindbak en zich ingezet voor een nieuwe plek voor deze Urban Art.

In februari 2019 werd een Raadsinformatiebijeenkomst over de maatschappelijke waarde van vastgoed georganiseerd. Student & Starter is vanaf het begin van dit proces nauw betrokken geweest bij de uitwerking van het beleid. We zullen bij de Voorjaarsnota 2019 en Programmabegroting 2020 ons dan ook inzetten om al grotere stappen te maken op dit gebied.

In 2018 werd duidelijk dat het UCK niet meer in stand zou kunnen worden gehouden in de huidige vorm. In 2019 wordt een plan gemaakt voor de nieuwe amateurkunstsector in Utrecht. Er wordt nagedacht over het ontwikkelen van een online platform. Student & Starter zal zich tijdens dit proces inzetten voor een echt vernieuwende aanpak, maar we wil ook niet dat het kind met het badwater wordt weggegooid. In 2018 hebben we dit bij het commissiedebat in november al duidelijk gemaakt.

In 2019 werd het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) officieel gesloten. Bij het nieuwe online platform heb je een account op het integrale amateurkunsteducatie platform van Utrecht. Hier kan je ieder jaar kiezen uit verschillende pakketten. Op deze manier hoef je niet te kiezen voor alleen gitaarlessen, maar kan je bijvoorbeeld ook je budget van het pakket inzetten voor zanglessen voor de duur van één maand. Je kan je via het platform iedere week inschrijven voor lessen, of kiezen voor een langer traject bij een bepaalde cursus. Het lesaanbod is groot, maar de vraag ook.

Ook in 2030 zijn er ieder jaar weer getalenteerde afgestudeerden van de kunstacademie. Niet alleen is in elke wijk wel een mogelijkheid om aanspraak te maken op een atelier of repetitieruimte, je kan bij de gemeente ook een groeisubsidie aanvragen. In 2018 was de stap al gezet om een impulssubsidie toe te kennen aan jonge makers, maar bij de cultuurnota van 2020 werd de eerste stap gezet richting een echte groeisubsidie. Deze subsidie ondersteunt startende kunstenaars twee jaar lang, zowel financieel als inhoudelijk. Met verschillende cursussen worden de kunstenaars zakelijk op weg geholpen. Door deze structurele groeisubsidie blijft het afgestudeerde talent in Utrecht. In de tien jaar dat deze subsidie bestaat is Utrecht daarom ook koploper geworden op het gebied van culturele talentontwikkeling en heeft de titel “cultuurstad” verworven.

Cultuur heeft vastgoed nodig, maar vastgoed heeft ook cultuur nodig. Voor een diverse en levendige wijk is meer nodig dan alleen woningen en winkels. Voor de Utrechter 2030 is het een voorwaarde dat binnen zijn nieuwe wijk een cultureel centrum is. In Utrecht was het eerder zo dat cultuur geen vast onderdeel was in de bestemmingsplannen voor nieuwe wijken. In 2020 is een nieuw beleid op de maatschappelijke waarde van vastgoed vastgesteld. Vanaf nu wordt er bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen actief gezocht naar ruimte voor cultuur. Deze ruimte kan ook gebruikt worden voor mengvormen tussen culturele en zakelijke doelen. Het hoofddoel is om cultuur voor iedereen bereikbaar te maken in zijn of haar eigen buurt of wijk.

In de cultuurnota 2025-2028 is bepaald dat er meer locaties in de wijken, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn, worden geopend om het culturele nachtleven in Utrecht nog meer te laten bruisen. Door de al bestaande goede samenwerkingsverbanden tussen de culturele instellingen, is ook deze insteek van de gemeente goed opgevangen. De instellingen die al bijdroegen aan het bruisende nachtleven in Utrecht helpen met het exploiteren van de nieuwe locaties. De nieuwe locaties worden de eerste podia voor het talent dat Utrecht te bieden heeft en ze trekken de aandacht van stadsbewoners en mensen buiten Utrecht. Doordat het aanbod zich meer verspreidt wordt de druk op de binnenstad verlicht en hebben de ondernemers en bewoners hier minder last van de drukte.

Het al bestaande ondernemersfonds Utrecht heeft een budget dat zij erg vrij kunnen besteden. Zo’n soort budget heeft de gemeente in 2030 ook voor cultuur vrijgemaakt. De culturele initiatieven zijn hierdoor niet meer afhankelijk van het initiatievenfonds. Culturele initiatieven kunnen nu ook laagdrempelig aangevraagd en gerealiseerd worden. Op deze manier hebben ook kleinere, eenmalige initiatieven die levendigheid in de wijken kunnen brengen meer kans om zichzelf te presenteren. Het bestuur van het fonds is divers en afkomstig uit alle verschillende takken van de cultuursector in Utrecht.

Cultuur hoeft niet altijd een gigantisch festival of een voorstelling in de Schouwburg te zijn. Zo wordt nu veel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden in woonpanden. Vaak is er in deze panden een ontmoetingsruimte waar ook startende gezelschappen of muzikanten gebruik van kunnen maken als springplank naar de grote podia. Stukafest is niet meer één keer per jaar: de ruimtes kunnen het hele jaar door worden benut. In Utrecht 2030 zijn er meer gemengde flexwerk panden, en het gaat hier dan om flexwerk in de breedste zin van het woord. Ook kunstenaars kunnen gebruik maken van deze ruimte.

Op het kleine plein bij bijvoorbeeld winkelcentra worden vaak mini-festivals georganiseerd. De gemeente faciliteert deze initiatieven via het culturele-ondernemersfonds. De initiatiefnemers uit de cultuursector, maar ook uit de wijk, weten dit fonds goed te vinden en hoeven uiterlijk een maand van te voren een aanvraag te doen.